Disclaimer

Voor alle duidelijkheid willen wij u wijzen op het volgende, dat Soapology ten aanzien van de webshop www.soapology.be en de nieuwsbrieven die zij verstuurt:

 

De webshop, de nieuwsbrieven en alle onderdelen daarvan (foto's, logo, ...), met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Soapology. Het is niet toegestaan om de webshop, nieuwsbrieven of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Soapology. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

 

De op deze webshop en in deze nieuwsbrieven gegeven informatie wordt door Soaopology met de nodige zorg en aandacht samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de webshop en in de nieuwsbrieven wordt gepubliceerd kennelijk onjuist is, ten aanzien waarvan Soapology geen aansprakelijkheid aanvaardt.

 

De informatie op de webshop en in de nieuwsbrieven wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Soapology behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 

Bepaalde (hyper)links in deze site en nieuwsbrieven leiden naar websites buiten het domein van Soapology, welke dus geen eigendom zijn van Soapology. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de webshop en/of nieuwsbrief van Soapology.